I-ching by M.O.S.

I-ching smykker

Det seneste skud på stammen fra La Chance®. I CHING by M.O.S.

I CHING – elementernes symbolik

Det helt specielle ved I CHING mønten, er dens karakteristiske udformning. Cirkelrund med et firkantet hul i midten. Hullet repræsenterer den jordiske energi, mens cirklen symboliserer himlens energi. Denne forening af det jordiske og det himmelske element bringer møntens ejermand økonomisk fremgang, godt helbred og lykke.

Princippet og betysningen bag I Ching er, at verden er i konstant forandring og bevægelse. Det, som holder forandringsprocessen i gang, og som gør verden til et levende sted, er samspillet mellem de to principper Yin og Yang, den dynamiske balance mellem modsætninger. Kineserne selv, forklarer det sådan:

’Når solen drager af sted, så kommer månen. Når månen drager af sted, så kommer solen. Sol og måne giver plads til hinanden, og lyset opstår heraf.’

Det er menneskets opgave at følge med den strøm af begivenheder, der skabes i samspillet mellem Yin og Yang, og her kan I CHING hjælpe mennesket i kontakt med de indre værdier og livgivende kræfter, der viser vejen mod harmoni. Derudover giver I CHING mennesket mulighed for at gennemskue og forstå de muligheder og udviklingspotentialer den enkelte situation repræsenterer.

Smykker med dyb, filosofisk mening
I CHING smykkerne er derfor en symbolsk reminder til det enkelte menneske. Når man bærer smykkerne, er det oplagt at reflektere over, hvordan man kan og bør handle i livets forskellige situationer – og hvordan man, gennem disse valg, bidrager til at skabe sin egen fremgang og velstand. Smykkefirmaet M.O.S. har derfor endnu engang med succes formået at skabe en smykkekollektion med en dybere, filosofisk mening.